Anstehende Termine

Oktober 2019

 1. Freitag, 18. Oktober 2019, 17:30 - 19:00

  Veritas

 2. Freitag, 18. Oktober 2019, 20:00 - 21:30

  Company

 3. Samstag, 19. Oktober 2019, 16:00 - 17:00

  John/Rys

 4. Samstag, 19. Oktober 2019, 19:00 - 20:00

  P4sca1

 5. Sonntag, 20. Oktober 2019, 19:00 - 20:00

  Fazor | Soul

 6. Sonntag, 20. Oktober 2019, 19:00 - 20:00

  Wcar

 7. Freitag, 25. Oktober 2019, 17:30 - 19:00

  Veritas

 8. Freitag, 25. Oktober 2019, 20:00 - 21:30

  Company

 9. Samstag, 26. Oktober 2019, 16:00 - 17:00

  John/Rys

 10. Samstag, 26. Oktober 2019, 19:00 - 20:00

  P4sca1

 11. Sonntag, 27. Oktober 2019, 17:30 - 18:30

  Flynt

 12. Sonntag, 27. Oktober 2019, 19:00 - 20:00

  Wcar

November 2019

 1. Freitag, 1. November 2019, 17:30 - 19:00

  Veritas

 2. Freitag, 1. November 2019, 20:00 - 21:30

  Company

 3. Samstag, 2. November 2019, 16:00 - 17:00

  John/Rys

 4. Samstag, 2. November 2019, 19:00 - 20:00

  P4sca1

 5. Sonntag, 3. November 2019, 19:00 - 20:00

  Fazor | Soul

 6. Sonntag, 3. November 2019, 19:00 - 20:00

  Wcar

 7. Freitag, 8. November 2019, 17:30 - 19:00

  Veritas

 8. Freitag, 8. November 2019, 20:00 - 21:30

  Company